tìm từ bất kỳ, như là swag:

1 definition by do your thang

 
1.
DYT
"do your thanggg"

flirting it up to get some ass.
"Girl, DYT on that yellow ass!"
viết bởi do your thang 18 Tháng tư, 2012