tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by downhill_druid

 
1.
a word to describe something you don't like doing
I just got back from buying groceries, now doing laundry.. blah
viết bởi downhill_druid 03 Tháng một, 2010