tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by el shipec

 
1.
day after Halloween, hangover from Halloween
I am so Hangoweenerd.

How was the party? Nice but still Hangoweenerd bro.
Hangoweener 3 coming soon on 31st october 2012.
viết bởi el shipec 31 Tháng mười, 2011