tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by elchesco

 
1.
bdf
best dude forever
dude, you´re my bdf
viết bởi elchesco 15 Tháng tám, 2008