tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by em[ily]

 
1.
1. a pirate word.
2. a way of saying "yes".
3. a pirate's way of saying yes.
Mother: Honey, go to bed its getting late.
Daughter: Yargh mother.
viết bởi em[ily] 12 Tháng mười một, 2008