tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by emilyzilla

 
1.
Acronym for "Laughing until my butt stinks."
Omg, this cat video is so funny. LUMBS!
viết bởi emilyzilla 02 Tháng bảy, 2011