tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by emkanw

 
1.
crazy,wild
Lets get ratchy
viết bởi emkanw 05 Tháng năm, 2009