tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by entp

 
1.
GAB
Ghetto Ass Bitch.
Serena Williams is such a GAB. (especially at the 2011 US Open finals)
viết bởi entp 11 Tháng chín, 2011