tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by eridyn

 
1.
big dick in da butt.
My friend went to prison and his cell mate - Bubba - gave him the BDIDB every night.
viết bởi eridyn 04 Tháng tám, 2005