tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by estuf

 
1.
to complete fail
Are you willing to tank it on your exams?
viết bởi estuf 15 Tháng ba, 2011