tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by exoskel8

 
1.
pwn
online slang. means to beat or demolish someone else in a game.
I WILL PWN U
viết bởi exoskel8 12 Tháng một, 2009