tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by fidd

 
1.
-giving head really good
-doing it fast
are u gonna give me super head in the park tonight?
viết bởi fidd 06 Tháng tám, 2006