tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by fiivnyisd

 
1.
When two persons are smoking one piece but each hold their own lighter.
Mario: yo man need a light?
Luigi: Na man. Ying-Yang?
Mario: Thank god, people always steal my lighters.
viết bởi fiivnyisd 15 Tháng tám, 2011