tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by fixcitenyc

 
1.
Not Safe For Work
This website is kinda NSFW
viết bởi fixcitenyc 20 Tháng năm, 2009