tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by flyerdog

 
1.
An ebonic term meaning 'both of them.'
Friend 1: "Hey man, do you want the chicken or the beef?"
Friend 2: "Shoot, I'm hungry, I want bofum!"
viết bởi flyerdog 02 Tháng hai, 2010