tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by flywithmee

 
1.
When you love someone or something so much that you start to cum.
I'm not just passionate about her, I'm cumpassionate about her!

passionatecum
viết bởi flywithmee 11 Tháng năm, 2009