tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by foxtrot A.M

 
1.
BDG
BIG DUMB GRIN
Ashley gives Corey a bdg everyday they are together
viết bởi foxtrot A.M 14 Tháng sáu, 2011