tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by freekyfrogy

 
1.
Chubby + Husband = Chusband
During college Stan was in great shape, but after 15 years of marriage he's a chusband.
viết bởi freekyfrogy 31 Tháng năm, 2011