tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by fuckhead699

 
1.
A hurting spanish bamma.
That bamma Raymond is such a chusma I don't even know why anyone likes him.
viết bởi fuckhead699 19 Tháng một, 2011