tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by fuckinbatman

 
1.
To grab a woman's crotch.
I spent all of last night cratching my girlfriend with my right hand.
viết bởi fuckinbatman 09 Tháng sáu, 2011