tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by fuckmyife

 
1.
bdf
stands for beatdownfamily
a bunch of friends going to shows and having fun

=]
theres no exsample bdf
viết bởi fuckmyife 10 Tháng tám, 2008