3 definitions by fueledbylil

Top Definition
1.verb, to live in a dance studio.
2.noun, a big black ribbon that has been surgically attached to a one's head.
3.noun,twin to a bernard.
1. that dancer is so dedicated. she pracitcally ellyas.
2. how unusual. that BOY has an ellya.
3. she's an ellya.
viết bởi fueledbylil 29 Tháng chín, 2007
A dance involving jumping up and down and the vigourous waving of the arms.
That gurl is so good at the jellyfish dance. Wave those arms!
viết bởi fueledbylil 29 Tháng chín, 2007
A variety of jellyfish famous for its jellyfish dance and unusual colour.
The colour of the pearl lynn is so fascinating.
viết bởi fueledbylil 29 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×