3 definitions by fueledbylil

Top Definition
1.verb, to live in a dance studio.
2.noun, a big black ribbon that has been surgically attached to a one's head.
3.noun,twin to a bernard.
1. that dancer is so dedicated. she pracitcally ellyas.
2. how unusual. that BOY has an ellya.
3. she's an ellya.
#ballerina #dance #ellie #sam #twin
viết bởi fueledbylil 29 Tháng chín, 2007
A dance involving jumping up and down and the vigourous waving of the arms.
That gurl is so good at the jellyfish dance. Wave those arms!
#jellyfish #pearl lynn #jelly #vigourous waving of the arms #jugglenut
viết bởi fueledbylil 29 Tháng chín, 2007
A variety of jellyfish famous for its jellyfish dance and unusual colour.
The colour of the pearl lynn is so fascinating.
#jellyfish #jellyfish dance #chichokes #chong #mucus
viết bởi fueledbylil 29 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×