tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by fukincow

 
1.
a small fart when stuck in a hole
viết bởi fukincow 23 Tháng sáu, 2003