tìm từ bất kỳ, như là doxx:

1 definition by g.butler

 
1.
A roll of $20 bills.
"I'm makin' knots from these hustles bro."
viết bởi g.butler 29 Tháng tám, 2006