tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by gLeNN&FeRFer

 
1.
1)a Fucking noob
"dude stop being a foob"
"that teachers a Foob!"
viết bởi gLeNN&FeRFer 18 Tháng hai, 2010