tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by garbo

 
1.
a word used to describe something as a compliment
wow, your a fucking mulligan
viết bởi garbo 16 Tháng mười, 2006