11 definitions by georgton

Top Definition
1.from the teen girl squad saying meaning- oh ya!
2.ah crap
frank-that guys name is chad.
joe-dag yo
viết bởi georgton 13 Tháng mười một, 2004
a crazy lunatic like myself
*psst* that person is SOOO georgton!
viết bởi georgton 13 Tháng mười một, 2004
sweeet, from the olde timey gansta sayin, "word yo."
FO SHIZZEL! i just won the lottery!
viết bởi georgton 13 Tháng mười một, 2004
a rare membrane that only garfoocles have in they're waquat valve.
that garfoocle is pink buckets his squiggel diggel.
viết bởi georgton 12 Tháng mười một, 2004
to aply force to your squiggel diggel all the time
that garfoocle pink buckets!
viết bởi georgton 12 Tháng mười một, 2004
a perosn (or thing) that is both queer and weird. Can also say as queerd instead.
that maniac just killed 12 ppl with a steel dildo! What a queedo!
viết bởi georgton 13 Tháng mười một, 2004
to kill a kanny fanny
aw man that dude just dabble fabble!
viết bởi georgton 12 Tháng mười một, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×