tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by ghostfaceILLAH

 
1.
ock
its ya nigga, ace, homie, boy, or sometimes a straight stupid fuck
1. SUP OCK, whats good baby????

2. DAMN OCK, You's a dumb fuck!!!!
viết bởi ghostfaceILLAH 24 Tháng một, 2007