3 definitions by ghostfeller

Top Definition
a piece-of-shit car. generally makes noise or gets poor gas milage.
"you goin' out tonight?"

"yeah, dave's comin' to get me in the turd gobbler."
#gas guzzler #turd burner #crate #junker #pile o' shit
viết bởi ghostfeller 24 Tháng mười một, 2007
the best cigarette butts in the ashtray.
"hey man, you got a smoke?"

"nah, but there's some choice butts in the 'tray."
#cigarette #butt #ashtray #square #smoke #cancer stick
viết bởi ghostfeller 01 Tháng một, 2008
a weed smoking device, usually a pipe, that kicks hard and burns the throat.
"I got some pot, you got a paper?"

"no, but I got the throat burner."
#pipe #bong #one hitter #water bong #gravity bong #houka
viết bởi ghostfeller 24 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×