tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by gigglinggirl2006

 
1.
Arabic for "I Love You"
Ohiboka habibi is I love you my beloved.
viết bởi gigglinggirl2006 22 Tháng sáu, 2009