tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

1 definition by girlnextdoor3

 
1.
Bridget Marquardt's clothing line
Do you like my new tank top? It's from Blonde Mafia.
viết bởi girlnextdoor3 08 Tháng mười một, 2006