tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by gleekurban

 
1.
ykr
Abbreviation for You Know Right.

Spin-off of ikr (I know right)
I'm coming for you, ykr.
viết bởi gleekurban 14 Tháng mười hai, 2010