tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by godish009

 
1.
what you tell your girl friend when you forget to use a condom.
"Honey im pregnant" said Salley

"Whoops," says Marc
viết bởi godish009 25 Tháng mười một, 2009