tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by goofygreenball

 
1.
When you accidentally hang yourself during autoerotic asphyxiation.
hey, did you hear that David Carradine killbilled himself?
viết bởi goofygreenball 05 Tháng sáu, 2009