tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by graham vole

 
1.
Cockney rhyming slang for "Bob"
Cor blimey guv'nah, I got old Donkey's Nob on the dog and bone here, innit
viết bởi graham vole 25 Tháng năm, 2007