tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by grarkorrr

 
1.
When something can be seen to be a total failure
Urban dictionary?
EPIC FAIL!
viết bởi grarkorrr 15 Tháng chín, 2006