tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by gregda

 
1.
Another definition for anal sex
Pat really likes when you drop your bucket in the dirt.

viết bởi gregda 31 Tháng năm, 2007