tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by grizz0844

 
1.
quite simply: A Beer
Would you care for a refrershing Barley Pop?
viết bởi grizz0844 29 Tháng chín, 2006