tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by gseve93

 
1.
Used as a greeting among friends.
Reginald: SCHWA!!!
Billy: SCHWÄ!!!!
viết bởi gseve93 18 Tháng mười, 2010