tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by gtown g

 
1.
the ugliest u can get the rachetest of them all.
Bjays girl is rachet
viết bởi gtown g 14 Tháng một, 2009