12 definitions by guardian

Top Definition
1: ~ (used sometimes instead of a hyphon)
2: An angry rage
They surrounded me ~ but there were only two of them.

"AAAAAAAAAAAAAGGGGGGHHHH!"
"Don't throw a skadjee!!"
viết bởi GUARDIAN 18 Tháng hai, 2005
a comedian
your a "jesta" blood you give me pure joke
viết bởi guardian 24 Tháng mười, 2003
The sweet and kawaii love bond between Digimon and Pokemon ^_^. Long live the fiery love ^_^
* Quilava glomps Pyromon *
<Pyromon> ^_^
viết bởi GUARDIAN 14 Tháng tư, 2004
A man who purely deals in crack
pure whites shotter
you shott
yeah, whittsun blood
viết bởi guardian 24 Tháng mười, 2003
when something is heavy
"hey mate you won"

"rudebob"
viết bởi guardian 24 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×