tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by guynm

 
1.
Slang for a nipple, vaginal, or belly ring.
Damn, she is covered with measels.
viết bởi guynm 16 Tháng tư, 2008