tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by hQr[BOTNET]

 
1.
"Suck Cock" with the first two letters flipped.
Dave: Sup bitch
Bitch: Nothing...
Dave: Lookin' to cuck sock?
Bitch: What?
viết bởi hQr[BOTNET] 02 Tháng mười hai, 2008