tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by halabala

 
1.
Cheese Lover
viết bởi halabala 27 Tháng tám, 2003