tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by hallajula

 
1.
Ass
You
Youre an ass
viết bởi hallajula 15 Tháng mười, 2010