tìm từ bất kỳ, như là fap:

1 definition by happour

 
1.
I dont give a flying fuck, in "quliminyek" terms
My mum died today.
Reply: a3 ayri
viết bởi happour 14 Tháng tư, 2008