tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by harhar1991

 
1.
hmp
hold my poodle.
Here. hmp.
viết bởi harhar1991 16 Tháng tư, 2011