tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by haricka23

 
1.
to fight like a ''nigga''

to fight like a thug on tha streetz
Yo, nigga! Sqwat up!
viết bởi haricka23 27 Tháng bảy, 2010