tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by harrystylesfuckmenow

 
1.
DTF
1. Down to fuck.
2. Dedicated to fans.
2. Harry Styles is dedicated to fans...
1. That's great but when ever I see him, I'll be dtf.
viết bởi harrystylesfuckmenow 13 Tháng chín, 2012