tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by has no sammich

 
1.
What bitches make.
Bitch! Make me a sammich!
viết bởi has no sammich 01 Tháng mười, 2009